Over Valbescherming bij werken op hoogte

Valbescherming bij werken op hoogte

Maatregelen tot valbescherming zijn verplicht bij werkzaamheden die op 2,5 meter of hoger worden uitgevoerd. Indien er risico verhogende omstandigheden zijn, dienen er ook bij valgevaar vanaf een lager niveau dan 2,5 meter maatregelen tot valbescherming te worden genomen. Van risicoverhoging kan bijvoorbeeld sprake zijn als men door een val in het water terecht kan komen of gemakkelijk uitstekende objecten kan raken.

Bij werken op hoogte moeten valbescherming voorzieningen ter voorkoming van valgevaar worden aangebracht of toegepast. Deze voorzieningen zijn op drie manieren te realiseren. De volgorde voor de bepaling van de te gebruiken valbescherming is altijd:

  1. Bronbestrijding
  2. Collectieve maatregelen
  3. Individuele maatregelen (PBM)

 

 

Bronbestrijding

Bij bronbestrijding wordt er simpelweg voorkomen dat men in een gevarenzone terecht komt. Op deze manier ontstaat er geen risico tot vallen.

Collectieve bescherming

Zo’n collectieve bescherming wordt bijvoorbeeld geboden door een voldoende hoge borstwering die zich aan de dakrand bevindt. Ook valbescherming door middel van kooiladders, relingen, dakrandbeveiliging, steigers met leuningen, verplaatsbare hekwerken en vangnetten behoren tot de collectieve valbescherming, waarbij voor alle medewerkers een geschikte voorziening is getroffen om veilig te kunnen werken.

Collectieve maatregelen worden toegepast als bronbestrijding niet (voldoende) mogelijk is.

 

Individuele maatregelen  / PBM Valbeveiliging middelen

Bij werkzaamheden op plaatsen met valgevaar waar permanente of (tijdelijke) collectieve voorzieningen voor valbescherming niet realiseerbaar zijn, dienen altijd individuele of persoonlijke beschermingsmiddelen te worden gebruikt. Voor persoonlijke valbescherming zijn onder meer verschillende typen harnassen beschikbaar. Aan het harnas wordt een vanglijn met valdemper bevestigd die met het andere uiteinde wordt vastgemaakt aan een ankerpunt op het dak of op/aan een ander object waar de werkzaamheden plaatsvinden. 

Valbeveiliging middelen worden ingezet als een afdoende valbescherming niet met collectieve maatregelen kan worden bereikt, of wanneer de inzet van collectieve middelen riskanter is dan het toepassen van PBM.

Valbescherming