Privacy Policy

Valbeveiliging-Winkel respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt zorg voor vertrouwelijke behandeling van de door u verschafte persoonlijke informatie. Deze gegevens worden door ons gebruikt om de bestellingen zo snel mogelijk en optimaal te verwerken . Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Valbeveiliging-Winkel zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Valbeveiliging-Winkel gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
  • Voor een correcte en snelle verwerking en uitvoering van uw bestelling en om u van het verloop daarvan op de hoogte te kunnen houden, hebben wij uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig.
  • Uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten worden met uw toestemming opgeslagen. Hiermee wordt het winkelen bij Valbeveiliging-Winkel zo aangenaam mogelijk gemaakt en kunnen wij de website personaliseren.
  • Uw e-mailadres kan door ons gebruikt worden om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Echter, wanneer u hier niet langer prijs op stelt kunt u zich op eenvoudige wijze laten uitschrijven op onze website.
  • Als u bij de Valbeveiliging-Winkel een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een beveiligde server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat u uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Valbeveiliging-Winkel verkoopt uw gegevens niet

Valbeveiliging-Winkel zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Valbeveiliging-Winkel gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Valbeveiliging-Winkel geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Valbeveiliging-Winkel, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van deze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Disclamer

De Valbeveiliging-Winkel  probeert de informatie op deze website zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven, echter zijn alle wijzigingen aan tekst, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. De Valbeveiliging-Winkel behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Aan de inhoud van de De Valbeveiliging-Winkel website kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Copyright

Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van De Valbeveiliging-Winkel. Gedeelten van deze website mogen door u worden gereproduceerd (in hard copy, elektronisch of in enige andere vorm) voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerciële doeleinden is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Valbeveiliging-Winkel . Indien u enig deel van deze website download of anderszins vermenigvuldigd voor toegestane doeleinden dient u alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op uw kopie(en) over te nemen.

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Indien deze websites worden beheerd door De Valbeveiliging-Winkel , dan is dit aangegeven. Alle overige websites waarnaar kan worden doorgelinkt zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden waarover De Valbeveiliging-Winkel geen controle heeft. De Valbeveiliging-Winkel is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt maakt geen deel uit van de door De Valbeveiliging-Winkel ter beschikking gestelde informatie. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt is dan ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en De Valbeveiliging-Winkel.

Aansprakelijkheid

De Valbeveiliging-Winkel sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Smilde 26 november 2019